BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN
Frissítve: 2020.09.11.

 TÁJÉKOZTATÁS A KOLLÉGIUMOKBAN ALKAMAZANDÓ JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSOKRÓL

 

 I. Magyar állampolgárságú, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező hallgatók esetében az alábbi protokoll szerint kell eljárni:

 1. A magyar állampolgársággal és magyarországi állandó lakcímmel rendelkező hallgatók számára az Egyetemnek nem áll módjában az elrendelt hatósági házi karantén időszakára szálláshelyet biztosítani.
 2. Amennyiben kollégiumi lakónál fertőzés gyanúja áll fenn (magas testhőmérséklet, a tünetek jelentkezése), úgy az adott kollégium gondnoka, akadályoztatása esetén az ügyeletes mentor gondoskodik a hallgató mielőbbi elkülönítéséről a kollégiumban található, erre a célra kijelölt férőhelyeken. A hallgató az elkülönített férőhelyet köteles elfogadni, illetve amennyiben nem fogadja el, úgy kollégiumi tagsági jogviszonya – külön fegyelmi eljárás nélkül is – megszüntethető.
 3. Az elkülönítésre került hallgatónak haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a háziorvosával, valamint – amennyiben a háziorvos ezt megerősíti – az illetékes járványügyi hatósággal.
 4. Az elkülönítésre került hallgatónak az ellátásáról (étkezés, ruházat stb.) saját magának kell gondoskodnia. Az elkülönítés időtartama alatt a hallgató csak tesztelés céljából hagyhatja el a számára kijelölt lakóegységet.
 5. A hallgató az elkülönítő szobában legfeljebb 6 napig tartózkodhat. Ez idő alatta:
  1. Amennyiben be tud mutatni két, egymástól legalább 48 óra különbséggel végzett negatív SARS-COVID 19 tesztet, úgy visszatérhet eredeti férőhelyére;
  2. Amennyiben a hallgató számára az illetékes járványügyi hatóság kötelező 14 napos házi karantént rendel el, vagy bebizonyosodik róla, hogy COVID-19 vírussal fertőzött, úgy a 2/2020. (IX. 1.) számú rektori-kancellári együttes körlevél II. 6. pontja értelmében nem tartózkodhat az Egyetem (és ezáltal a kollégiumok) területén.  Ebben az esetben a hallgatónak a kollégiumot azonnal el kell hagynia, és a házi karantént az állandó lakcímén kell eltöltenie. A hallgatónak a kiköltözésben csak olyan személy nyújthat segítséget, akinek testhőmérsékletét megvizsgálták, és kellően alacsonynak találták.
 6. Amennyiben a hallgató szeretne lemondani a kollégiumi férőhelyéről, úgy ezt 2020. szeptember 30-ig mindenfajta negatív következmény (10/2020. (VI. 29.) számú kancellári utasítás 12. §) nélkül megteheti.

    

  II. Azon nem magyar állampolgárságú, illetve magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező hallgatók esetében, akik nem a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programban vesznek részt, az alábbi protokoll szerint kell eljárni: 

  1. A szeptember elsejét követően hazánkba érkező hallgatók számára a járványügyi hatóság kötelező 2 hetes házi karantént ír elő. Amennyiben a hallgató számára kollégiumi férőhely lett megítélve, és nem tudja megoldani a karantén időszakra történő elszállásolását, úgy az intézmény biztosít számára a házi karantén feltételeinek megfelelő elkülönítő szálláshelyet. Ezirányú igényét a hallgatónak a kollegiumok@bme.hu email címen legalább két munkanappal az érkezése előtt kell jeleznie a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (továbbiakban: HSZI) munkatársai számára. Ezt követően a HSZI gondoskodik a hallgató elkülönítő szálláshelyen történő elhelyezéséről. A hallgató a felajánlott karantén szálláshelyet köteles elfogadni, illetve ezzel ellenkező esetben a kialakult helyzetért minden felelősség őt terheli.
  2. A karantén időszaka alatt a hallgató kizárólag a járványügyi hatóság engedélyével, illetve a tesztelés időszakára hagyhatja el a számára kijelölt lakóegységet. A hallgatónak a házi karantén időszaka alatt az ellátásáról (étkezés, ruházat stb.) saját magának kell gondoskodnia.
  3. A tesztelés menetéről és költségeiről az érintett hallgatók külön üzenetben kapnak részletes tájékoztatást.
  4. Amennyiben a hallgató igazolja a járványügyi hatóság részére a két negatív teszt eredményt, úgy a járványügyi hatóság megszüntetheti a hallgató karantén kötelezettségét. Az erről szóló határozatot a hallgató papíralapon és elektronikus úton is (kollegiumok@bme.hu) eljuttatja HSZI munkatársai részére, akik ezt követően biztosítják a hallgató számára, hogy elfoglalhassa az eredetileg számára megítélt férőhelyet, illetve minderről tájékoztatják a HSZI igazgatóját.
  5. Amennyiben a hallgató hatósági engedély nélkül hagyja el a számára kijelölt lakóegységet, úgy a hallgatói jogviszonya – külön fegyelmi eljárás nélkül – megszüntethető.

    

  III. A kollégiumban lakó hallgatók testhőmérséklet mérése kapcsán az alábbiak szerint kell eljárni: 

  1. A 2/2020. (IX. 1.) számú rektori-kancellári együttes körlevél VI. 10. pontja értelmében a kollégiumok területére történő belépésnél naponta egyszer vizsgálni kell az épületben tartózkodó személy testhőmérsékletét.
  2. A testhőmérséklet mérés napi szintű elvégzése a hallgató saját felelőssége.
  3. A testhőmérséklet mérést
   1. Hétfő-csütörtök 8:00-15:30, és péntek 8:00-13:30 között a kollégiumi gondnoknál;
   2. Hétfő-csütörtök 15:30-23:00, péntek 13:30-23:00, valamint hétvégén 8:00-23:00 között a kollégiumi portán kell elvégezni.
  1. A testhőmérséklet mérés lépései:
   1. A testhőmérséklet mérés előtt a hallgató köteles használni a kihelyezett érintésmentes kézfertőtlenítőt;
   2. A mérést a hallgatónak a kihelyezett hőmérő pisztollyal kell elvégeznie, és az eredményt köteles bemutatni a kollégiumi gondnoknak/portásnak;
   3. Amennyiben a mérés alapján nem tapasztalható hőemelkedés, láz, úgy a hallgató köteles aláírni a kihelyezett regisztrálóívet.
   4. Amennyiben a mérés alapján hőemelkedés, láz állapítható meg (37,5 °C feletti érték esetén), úgy a hallgató elkülönítése azonnal megtörténik.


  Frissítve: 2020.07.31.

   TÁJÉKOZTATÁS A KOLLÉGIUMOK NYITÁSÁRÓL

  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kollégiumainak újranyitásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

  A nyári, illetve őszi férőhely igényléssel kapcsolatos pályázati kiírásokat a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján tesszük közzé. A járványveszély okozta körülményekre tekintettel a nyári, és a 2020/2021. tanév őszi féléve esetén az alábbi feltételek elfogadásával biztosított a hallgatók kollégiumi bentlakása:

  • a kollégium területén a lakószobákon kívül a közös használatú területeken és a közösségi helyiségekben kötelező védőmaszk viselése. Saját védőmaszkról a hallgató magának köteles gondoskodni;
  • a kollégiumi épületekben a lakószobákon kívül is kérjük a 1,5 méteres védőtávolságot megtartani;
  • a kollégiumok területén rendezvények megtartására – további tájékoztatásig – nincs lehetőség;
  • a vendégfogadásra minden hallgató esetében csak egy, előre meghatározott személy erejéig van lehetőség egy adott kollégiumi időszakban (nyári/őszi/tavaszi). A hallgató által fogadni kívánt vendég adatait a hallgatónak a KEFIR-ben kell az erre kijelölt formában rögzítenie. További személyek fogadására – további tájékoztatásig – nincs lehetőség.
  • a hallgatónak a beköltözésekor egy kérdőívet kell kitöltenie, melynek eredménye alapján az Intézmény kötelezheti a hallgatót PCR teszt elvégzésére. Pozitív teszteredmények esetén a hallgató csak abban az esetben költözhet be férőhelyére, ha kettő, 48 órán belül megismételt negatív teszttel rendelkezik.

  Figyelembe véve a járványveszély idejére érvényes hatósági ajánlásokat, a BME kollégiumainak megnyitása az alábbi óvintézkedések érvényesítése mellett történik:

  • a kollégiumok mosdóiban a felszerelt szappanadagolókat rendszeres időközönként, fertőtlenítő hatású szappannal töltjük fel;
  • a kollégiumok bejáratánál kézfertőtlenítő pontokat alakítottunk ki;
  • a közös használatú területeken és helyiségekben (mosdók, folyosók, stb.) az óvintézkedésekről szóló tájékoztatókat és útmutató matricákat helyeztünk ki;
  • a kollégiumok takarítása fertőtlenítő hatású tisztítószerrel történik; a főbejáratokat és nagy átmenő forgalmat bonyolító kapuk környezetét naponta több alkalommal fertőtlenítjük;
  • a kollégiumi lifteket a lehetőségek szerint kérjük, egyszerre egy fő használja;
  • a fenti követelmények egyaránt érvényesek kollégiumok minden dolgozójára.