BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

A 2020. nyári kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos információk

A nyári kollégiumi elhelyezésre vonatkozó jelentkezések eredménye

1. Elhelyezési időszak


A nyári elhelyezési időszak augusztus 5-től augusztus 25.-e 14 óráig tart, augusztus 25-ét követően csak azon hallgatók maradhatnak a kollégiumokban, akik a 2020/21/1 félévre a BME-n kollégiumi férőhelyet kaptak.


2. Jelentkezés menete


Azok a BME hallgatók, akik nyári kollégiumi elhelyezést szeretnének kapni, igényüket a https://kefir.bme.hu/ honlapon kell jelezzék.

Jelentkezni július 29. 12:01 órától augusztus 2. 23:59 óráig lehetséges.


A Martos kollégiumban júliusban bentlakó hallgatókat kivéve minden igénylőnek ki kell töltenie a nyári elhelyezési kérelmet. Javasoljuk az igényléskor több kollégiumi épület megadását.


3. Nyári térítési díjak:


- szakmai gyakorlatos hallgató, doktorandusz hallgató, külföldi (államközi szerződéses) hallgató, kollégiumi mentor: évközi kollégiumi díjnak megfelelő egyhavi térítési díj
- egyéb BME hallgató (költségtérítéses is):Baross, Bercsényi, Vásárhelyi és Wigner kollégiumban 26 eFt/fő, Kármán, Martos és Schönherz kollégiumban 29 eFt/fő

A fenti díjak napi bontása nem lehetséges. A mintatantervben előírt nyári szakmai/termelői gyakorlatot nem kell igazolni. A gyakorlat miatti kedvezmény a mintatantervben előírt időtartamra jár, egyszeri alkalommal. Végzett hallgató gyakorlati kedvezményre nem jogosult, továbbá a nyári díjat átutalásos számla ellenében köteles befizetni.

A jelentkezések a kari HK-khoz kerülnek, az előzetes nyári listát Ők készítik el a jelentkezések alapján, a listát augusztus 4-én megküldik a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságnak (ez a HSZI honlapjára legkésőbb augusztus 4-én felkerül, ott megtekinthető). Augusztus 4. utáni módosítás indokolt esetben a HSZI-n (a kollegiumok@bme.hu címen) lehetséges.

A nyári elhelyezéssel kapcsolatos információk a HSZI honlapján a „Juttatások” menüpontban kerülnek meghirdetésre.

A táblázatban szereplő képzésekre igényelhető szakmai gyakorlati kedvezmény