BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

 Kitöltendő dokumentum: Adatlap

HSZI EFOP 3.4.4. ösztöndíj

Pályázati felhívás

2020/21. tanév őszi félév

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ)37. § alapján az EFOP 3.4.4. pályázat megvalósításában segítő hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Az ösztöndíjról

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamint a Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete – IAESTE Hungary pályázatot nyert el „Bepillantás a jövődbe! - Komplex műegyetemi pályaorientációs és továbbtanulást segítő programok” címmel. Az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.4.4-16-2017-00025 projekt olyan komplex pályaorientációs és továbbtanulást elősegítő programokat valósít meg, melyek célcsoportjai a konvergencia régióban lakhellyel rendelkező diákok, különös hangsúlyt fektetve a hátrányos helyzetű térségekben lakókra és lányokra. Az ösztöndíjban azon hallgatók részesülhetnek, akik tevékenységükkel hozzájárultak a program sikeres lebonyolításához.

 

Pályázati feltételei

A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a HSZI saját hatáskörben végzi, a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján.

 

Pontrendszer

Tevékenység

Pontszám

HSZI Nyári táborához kari Hallgatói Képviselet témában előadások előkészítése középiskolások részére

10

Hallgatói szervezetekben való aktív tevékenyég

5

 

A pontszámok meghatározása a tevékenység időtartama, színvonala, illetve szakmaisága alapján történik.

 

A pályázás folyamata

Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának leadásával lehetséges. A pályázati adatlapot a HSZI-n kell leadni a Határidők részben meghatározott időpontig.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlapon kívül egyéb igazolás benyújtása NEM szükséges. A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett közösségi munka elbírálásra alkalmas részletességű leírását.

 

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges elérendő ponthatárt a HSZI a pályázatok elbírálása során állapítja meg.

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján a HSZI igazgatója állapítja meg.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

 

A pályázat által vizsgált időtartam

2020. július 1. – július 31.

A pályázat leadási határideje

2020. augusztus 31.

 

A nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

 

Eredmény

A HSZI a döntést a leadást követő 10 munkanapon belül hozza meg, az eredményt és emailben értesíti a hallgatót a pályázat eredményéről.

 

Adatvédelem

A HSZI az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A hallgató a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

 

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

 

 

 

 

2020. július 13.                                                                                                              

 

                                                                                                                           Nagy Gábor

                                                                                                                               igazgató

                                                                                                            Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

Pályázati felhívás