BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza a felsőoktatási intézmény által javasolt rangsor alapján. Egy intézményben az állami ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%‑a, de intézményenként legalább egy fő részesülhet nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban. Az intézményi létszám a kari létszámarányoknak megfelelően kerül elosztásra.

Az ösztöndíj sajátossága, hogy egy teljes tanévre szól, és intézmények között is átvihető, például ha egy pályázó az őszi félévben szerez alapképzésben oklevelet, és a tavaszi félévben másik intézményben létesít új hallgatói jogviszonyt. Ezt azonban a pályázónak kell bejelentenie a képző intézmény felé a hallgatói jogviszony létesítésekor.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívását a BME rektori–kancellári közös utasításban teszi közzé, a pályázati határidőt legalább 30 nappal megelőzően. A felhívásnak tartalmaznia kell az értékelés szempontjait és a részletes ponttáblázatot is. A Szenátus által átruházott hatáskörben a Kancellária minden év augusztus 1‑ig tesz javaslatot a következő tanév ösztöndíjasaira az oktatásért felelős miniszter részére.

2017/2018. tanév

Végleges eredmény

A pályázati kiírásban foglaltak alapján a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság a benyújtott kérlemeket elbírálta. Azon pályázatok esetében, amelyeknél első fokon eljáró szervezet új döntésre kötelezte, az Egyetemi Hallgatói Képviselet a leadott pályázatot újból megvizsgálta és elbírálta.

A végleges eredmény megállapítása előtt az Egyetemi Hallgatói Képviselet a 2016/2017. tanév aktív féléveire vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagot adminisztrációs hiba miatt minden pályázat esetében újraszámolta.

Az új tanulmányi pontszámok alapján, valamint a hallgatói jogorvoslati eljárás döntéseit követően kialakult végleges eredmény az egyes pályázatokra vonatkozóan a Neptun rendszerben valamint összesítve az alábbiakban érhető el.

A pályázat végleges eredményének megtekintése.

A pályázat végleges eredményének letöltése PDF formátumban.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról az oktatásért felelős miniszter dönt. Az intézményi rangsort és várólistát tartalmazó, a képzési szinteknek megfelelően elkülönített javaslatot a pályázati kiírásnak megfelelően a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság juttatja el a miniszter részére 2017. augusztus 1‑ig.

Előzetes eredmény

A pályázati kiírásban foglaltak alapján az Egyetemi Hallgatói Képviselet a beadott pályázatokat elbírálta, és az előzetes eredményt megállapította, mely az egyes pályázatokra vonatkozóan a Neptun rendszerben, valamint összesítve az alábbiakban érhető el.

A pályázat előzetes eredményének megtekintése.

A pályázat előzetes eredményének letöltése PDF formátumban.

Az eredmény ellen fellebbezni a pályázati kiírás alapján a BME Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál 2017. július 25. 24:00 óráig lehet a Neptun Rendszeren keresztül, a 905. számú kérvény leadásával. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 4/2017. (I. 16.) Kancellári Utasítás (3) bekezdés alapján a jogorvoslati kérelem díjköteles. A térítési díj befizetése a kérvény leadását követően a Neptun gyűjtőszámláról lehetséges, melynek hiányában a kérelem nem vizsgálható. A HJB 2017. július 27. 9:00 órakor a KTH tanácstermében (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. R épület földszint 6.) kezdődő ülésén dönt a beérkezett fellebbezésekről, ahol a hallgató személyes meghallgatására kerül sor, amennyiben arról előzetesen nem mondott le.

Pályázati kiírás

A Neptun rendszert is érintő tervezett üzemszünet miatt a pályázat módosított leadási határideje: 2017. június 26.

A 2017/2018. tanévre kiírt nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatról a 9/2017. (V. 22.) Rektori–Kancellári Közös Utasítás által módosított 7/2017. (V. 5.) Rektori–Kancellári Közös Utasítás rendelkezik. A pályázat 2017. június 25‑ig adható le a Neptun rendszeren keresztül (904 Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat című kérvény), az előzetes eredmény közzétételének határideje 2017. július 10. Az elbírálás során megállapított pontszám ellen jogorvoslati kérelem adható le 2017. július 25‑ig, szintén a Neptun rendszeren keresztül (905 Jogorvoslati kérelem Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázattal kapcsolatban című kérvény). Az oktatásért felelős miniszternek küldött javaslat 2017. július 31‑ig készül el.

A pályázat részleteit tartalmazó utasítás, valamint a leadáshoz szükséges igazolásminták az alábbiakban érhetők el.

Pályázati kiírás aláírt változatának letöltése PDF formátumban.

Minta letöltése a mellékletek listájához DOCX formátumban.

Minta letöltése az előadás adatlaphoz DOCX formátumban.

Minta letöltése a poszter adatlaphoz DOCX formátumban.

Minta letöltése a publikációs adatlaphoz DOCX formátumban.

Minta letöltése az öntevékeny körben végzett tevékenységek igazolásához DOCX formátumban.

Minta letöltése a szakkollégiumban végzett tevékenységek igazolásához DOCX formátumban.