BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

Információ oktatóknak, egyetemi dolgozóknak

Oktatóként, vagy egyéb területen hallgatókkal dolgozó egyetemi munkatársként mind találkozunk, dolgozunk speciális igényű hallgatókkal, lehet anélkül, hogy tudnánk róla. Mindemellett egyre több hallgató van, aki élve a Nemzeti felsőoktatási törvény adta lehetőségével, különböző, szakértők által megállapított akadálymentesítési kéréssel él az Egyetem felé. Mindezek miatt elengedhetetlen, hogy minden egyetemi kontextusban dolgozó személy a saját feladatköre kapcsán szükséges szinten tájékozott legyen az egyetemi akadálymentesítési lehetőségek, jó gyakorlatok területén. A megfelelően akadálymentes környezet, tananyagok, ügyintézési folyamatok nem csak a speciális igényű hallgatók mindennapjait és akadémiai előmenetelét teszik kevésbé megterhelővé, hanem az ősszes egyetemi polgárét, beleértve a többi hallgatót, oktatókat, és egyetemi dolgozókat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a klönböző akadálymentesítési szükségletek (pl. többletidő biztosítása számonkérésekkor, vagy vizuális folyamatábra biztosítása a Neptun használatához stb.) az akadálymentesítési folyamat kezdetén többletmunkát jelenthetnek, különösen akkor, ha az illető nem kap megfelelő szakmai támogatást az adott beavatkozások elvégzéséhez.

Mindezekben a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság Esélyegyenlőségi csapata szívesen nyújt egyéni, illetve csoportos konzultációt az egyetem oktatóinak, dolgozóinak, akár általános akadálymentesítési szempontokról, akár konkrét esetek megvitatására, közös gondolkodásra és tervezésre.

Amennyiben szeretné igénybe venni a konzultációs lehetőséget, kérjük írjon az eselyegyenloseg@hszi.bme.hu címre.

A fentiek mellett ezen az oldalon igyekszünk rövid, gyorsan átolvasható válaszokat adni gyakran felmerülő kérdésekre. Reményeink szerint a megadott mintaválaszok és információ kiindulópontként szolgálhat az akadálymentesítés iránt érdeklődő, illetve ilyen beavatkozást tervező oktatók, egyetemi munkatársak számára.

gyakori kérdések

A „speciális igény” kifejezés alatt azokat a szerzett, vagy veleszületett nehézségeket értjük, amelyek sok esetben megnehezítik a hallgatók egyetemi beilleszkedését, képességeik kibontakoztatását, órákon való részvételét. Fontos leszögezni, hogy egy megfelelően akadálymentesített környezetben, akadálymentesített tananyagot alkalmazva ezek a nehézségek minimalizálhatóak, lehetővé téve minden hallgató számára azt, hogy egyenlő esélyekkel végezhessék az egyetemet.

Az egyetemi környezetben a támogatható speciális igények körét a Nemzeti Felsőoktatási törvény és annak Kormányrendelete, illetve a „6/2015. (X.29.) Rektori- Kancellári Közös Utasítás a BME speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő feltételekről” határozza meg.

További információ a jogszabályi háttérről az alábbi linkeken érhető el:

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 43. § (1); 49. § (8); 108. § (6)

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  62. § ; 63. §; 64. §

6/2015. (X.29.) Rektori- Kancellári Közös Utasítás a BME speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő feltételekről

Jelenleg a Műegyetemen az alábbi speciális igények esetén előírás a hallgatók támogatása:

 • érzékszervi fogyatékosság (látás-, hallássérültség)
 • mozgásszervi fogyatékosság
 • autizmus spektrum zavar (ide értve az Asperger szindrómát)
 • súlyos - átmeneti vagy tartós – egészségkárosodás
 • tanulási zavarok (pl. diszlexia)
 • egyéb pszichés fejlődési zavarok (pl. ADHD)
 • beszédzavarok/beszédfogyatékosság

A fenti speciális igényekkel élő hallgatók támogatásigénye egyedi, általában szakorvosi és kormányhivatali vélemény, valamint a BME Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottsága állapítja meg – a hallgató igényeit, nehézségeit és erőforrásait figyelembe véve – az adható támogatások körét.

Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy az akadálymentesítés minden hallgató számára hasznos, sok esetben megkönnyíti még a nem speciális igényű hallgatók egyetemi integrációját, és tanulmányi haladását. Így bár a hallgatóknak különböző mértékben van szüksége támogatásra, az akadálymentesítés közös érdek, amelynek eredményeiből a teljes egyetemi közösség profitálhat hosszútávon.

Oktatóként rengeteg lehetőség adódhat a speciális igényű hallgatók támogatására, ugyanakkor sokszor a körülmények megnehezítik, hogy olyan módon/mértékben alakítsunk akár a tananyagon, akár a követelményeken, vagy szervezési kérdésekben, amennyire szeretnénk, vagy szükségesnek ítéljük.

Érdemes tájékozódni, hogy milyen akadálymentesítési lehetőségek vannak, és ezek közül adott kurzuson, adott oktató számára mik megvalósíthatók. Fontos tudni, hogy feltehetően minden oktató több speciális igényű hallgatóval is dolgozik együtt, csak közülük sokan nem hozakodnak elő nehézségeikkel. E mögött állhat az, hogy ők maguk sem tudják, hogy egy projektet kapcsán megélt nehézségük mögött nem a kitartásuk hiánya áll, hanem egy veleszületett eltérő idegrendszeri fejlődés. Sokan pedig rendelkeznek diagnózissal, csak épp a megkülönböztetéstől, megszégyenítéstől való félelmükben nem szeretnék felfedni speciális igényüket – amihez joguk van.

Épp ezért induljunk ki abból, hogy minden előadáson, laboron, gyakorlaton vannak speciális igényű hallgatók. Ha ezt elfogadjuk, ennek mentén gondolkodhatunk, hogy hogyan lehetne akadálymentesíteni a kurzus különböző aspektusait.

Néhány kérdés, amik mentén érdemes átgondolni a kurzusokat:

 • A diasorok áttekinthetőek? A képek rendelkeznek helyettesítő szöveggel a vak és gyengén/aliglátó hallgatók számára? Diszlexiás hallgatók számára is jól olvasható betűtípust használok?
 • A hallgatókkal való kommunikáció módja, menete egyértelműen van jelezve, írásban is? Autizmussal élő hallgatóknak nehézséget okozhat a nem egyértelmű társas-kommunikációs helyzetekben a segítségkérés például.
 • A félév elején lehetőség szerint tudnak tervezi a hallgatók a teendőkkel, feladatokkal? (pl. határidők)
 • A terem, ahol a kurzust tartjuk, megközelíthető kerekesszékkel? Vannak a vak hallgatók számára tájékozódást segítő jelzések? Amennyiben nem, mit tehetek annak érdekében, hogy minden hallgató részt tudjon venni a kurzuson? (pl. Ha látássérült hallgató is felveszi a tárgyat, hogyan tudom előre jelezni hatékonyan az eljutás módját?)

Érdemes lehet segíteni a hallgatókat abban, hogy az esetleges nehézségeik kapcsán mielőbb megfelelő támogatásokhoz, szolgáltatásokhoz jussanak. Ehhez egy egyszerű, ám hatékony jó gyakorlat az adott tárgy kurzusleírásba beilleszteni a speciális igényű hallgatókat megszólító bekezdést. Ehhez az alábbi minta is alkalmazható, de természetesen a lényegi információk megtartásával adaptálható a szöveg:

A Műegyetemen elérhetőek különböző akadálymentesítési és esélyegyenlőségi szolgáltatások speciális igényű, és/vagy fogyatékosággal élő hallgatók számára. Bármely hallgató, aki úgy érzi, hogy tanulmányi kötelezettségei teljesítésében hátráltatja érzékszervi és/vagy mozgásszervi fogyatékossága, tanulási zavara (pl. diszlexia), autizmus spektrum zavara, pszichés fejlődési zavara (pl. ADHD), beszédzavara, vagy tartós betegsége (pl. cukorbetegség), mielőbb keresse fel az egyetem Esélyegyenlőségi tanácsadóját (eselyegyenloseg@hszi.bme.hu). További információk olvashatók a https://hszi.bme.hu/tanacsadas/eselyegyenloseg/ oldalon.

 

Amennyiben kérdése, felvetései vannak az órák, tananyagok akadálymentesítése kapcsán kérjük forduljon bizalommal az Esélyegyenlőségi Tanácsadó csapatához.

A hallgatók minden esetben egy esélyegyenlőségi konzultáción vesznek részt, ahol az esélyegyenlőségi koordinátorral átbeszélik, hogy milyen lehetőségek segíthetik őket egyetemi tanulmányaik alatt, illetve milyen tanulmányi feltételmódosításokat kérhetnek (pl. többletidő) a szakvéleményük alapján. Miután a hallgató megismerte lehetőségeket eldöntheti, hogy esélyegyenlőségi regisztrációt szeretne-e kérni.

A koordinátor minden esetben ellenőrzi, hogy aktuális jogszabályoknak megfelelő-e, érvényes-e a szakvélemény. A koordinátor kompetenciája, hogy a szakvélemények követelményeit pontosan ismerje, ezért adatvédelmi okokból a hallgatónak a kedvezmények kérvényezéséhez csak az esélyegyenlőségi tanácsadóban kell bemutatnia szakvéleményét.

A regisztráció után a hallgató által írásban kért tanulmányi feltételmódosításokról a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság dönt ülésén. A döntésről határozat készül, ami tartalmazza a hallgató nevét, szakját és azokat a kedvezményeket, amelyekre jogosult. A Bizottság a munkáját az aktuális jogszabályoknak megfelelően végzi, amelyek előírják, hogy milyen feltételeket kell biztosítania a felsőoktatási intézményeknek a speciális igényű hallgatók számára, hogy tanulmányaikat minél akadálymentesebben végezhessék. A határozatban szereplő tanulmányi feltételmódosításokat törvény szabályozza, ezért kötelező érvényűek.

A hallgatók a határozat kézhezvétele után keresik fel azoknak a tantárgyaknak az oktatóit, ahol a kapott kedvezményekkel élni szeretnének. Javasoljuk a hallgatóknak, hogy ezt a határozat kézhez vétele után minél előbb tegyék meg, hogy oktatóik is felkészülhessenek a kérésekre. A legtöbb hallgatónak már a középiskolába visszanyúlóan vannak tapasztalatai milyen megoldások váltak be, illetve oktatói oldalról is lehetnek már jól bevált stratégiák (pl. többletidő felhasználása hogyan oldható meg), az egyeztetés, személyes konzultáció ezért fontos.

Ha további kérdésük felmerül, akkor az esélyegyenlőségi tanácsadó kollégáit is felkereshetik, már működő jó gyakorlatokat bemutatásában vagy a közös ötletelésben is szívesen együttműködünk az érdeklődő oktatókkal.

Az egyetemre jelentkező és az egyetemen tanuló fogyatékossággal élő hallgatók jogait több jogszabály is rögzíti. A Nemzeti felsőoktatási törvény (továbbiakban Nftv) előírja, a 43. § (1) pontjában, hogy „A hallgató joga, hogy (…) fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön.” Az Nftv-t kiegészítő Kormányrendelet pedig fogyatékosság típusok szerint rögzíti, hogy a felsőoktatási intézménynek a tanterv előírásaitól részben vagy egészében milyen eltérő követelményeket kell megállapítania és biztosítania.

A BME belső szabályzatában rögzíti, hogy a speciális igényű hallgatók körét kiterjeszti a súlyos, tartós betegséggel élő hallgatói körre is, akik indokolt esetben szintén kérvényezhetnek tanulmányi kedvezményeket. Erre azért volt szükség, mert bizonyos betegségek megnehezíthetik, hogy az érintett hallgatók zavartalanul részt vehessenek tanórákon vagy a számonkéréseken (pl. váratlan és kiszámíthatatlan rosszullétek I. típusú diabétesz esetén).

Amennyiben a törvényi és egyetemi szabályozásról szeretne részletesebben tájékozódni itt találja a pontos hivatkozásokat:       

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 43. § (1); 49. § (8); 108. § (6)

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  62. § ; 63. §; 64. §

6/2015. (X.29.) Rektori- Kancellári Közös Utasítás a BME speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő feltételekről

Amennyiben további kérdései vannak, esetleg javaslatot tenne az oldalon elérhető információk bővítésére, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az eselyegyenloseg@hszi.bme.hu címen.