BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

ESÉLYEGYENLŐSÉGI ALAPÚ KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYPÁLYÁZAT

2020/2021. tanév tavaszi félév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottsága (a továbbiakban: HEB) kollégiumi férőhelypályázatot hirdet a Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 48. § (6) bekezdés d) pont szerinti esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelyek elnyerésére a 2020/2021. tanév tavaszi félévében.

Pályázat feltételei

Kollégiumi elhelyezésben a BME bármely teljes idejű képzésében részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező fogyatékossággal vagy krónikus betegséggel élő hallgatója részesülhet, aki regisztrált a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottságnál, és

a)       benyújtotta a 2020/2021. tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírásában megjelölt felületen az ütemezésben meghatározott határidőig, valamint jelölte a pályázatban a szociális pontjainak kollégiumi férőhely pályázatban történő figyelembevételét;

b)      feltöltésre kerültek a 2020/2021. tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatában a szociális pontszámának megállapításához szükséges igazolások az ütemezésben meghatározott határidőig, azaz a leadott pályázat „Előbírált, hiánytalan” vagy „Előbírált hiányos, kollégiumhoz jó” státuszba sorolható;

c)       érvényes kollégiumi férőhelypályázatot nyújtott be az ütemezésben meghatározott határidőig a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerben (a továbbiakban: KEFIR) rendszeren keresztül, melyben jelölte a szociális helyzetének figyelembevételét a kollégiumi férőhelypályázatban;

d)      nem részesült a TJSZ 48. § (6) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói férőhelyben;

e)       a pályázat leadása során a hallgatónak szükséges részleteznie a kollégiumi férőhelyben való részesülésére tett igényének okát.

Elbírálás alapelvei

A hallgató speciális szükségletének figyelembevételével a HEB dönt a hallgató számára megítélhető férőhelyről, a megítélendő férőhely kollégiumáról, valamint javaslatot tesz a hallgató számára megfelelő férőhely körülményeire.

Amennyiben az előzetesen megállapított esélyegyenlőségi alapú férőhelyek számánál több a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat érkezik be, abban az esetben a HEB a szakvélemények alapján megállapítható rászorultsági sorrend alapján ítéli oda a férőhelyeket.

Pályázás menete

A hallgatók igényüket a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság esélyegyenlőségi koordinátoránál jelezhetik, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselet szociális juttatási referensénél e-mailben. A pályázás az igény benyújtásával történik. A pályázat leadásakor jelezni kell, hogy a hallgató melyik kollégium(ok)ba kíván beköltözni.

 Ütemezés

Határidő

Pályázat

Megjelenítési felület

2020. december 10.

Pályázati kiírás

Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság honlapján

Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) honlapján

2021. január 18. 23:59

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat benyújtása

A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírásában megjelölt felületen

2021. január 26. 23:59

Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat hiánypótlása

A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírásában megjelölt felületen

2021. január 27. 23:59

Kollégiumi férőhelypályázat benyújtása

Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer (KEFIR) honlapján

2021. február 2. 16:00

Esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelypályázat benyújtása

Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság esélyegyenlőségi koordinátoránál vagy az Egyetemi Hallgatói Képviselet szociális juttatási referensénél e-mailben

2021. február 1. – 2021. február 15.

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat személyes bemutatása

Kari Hallgatói Képviseletek

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

2020. december 10.

Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság