BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

INFORMÁCIÓ OKTATÓKNAK, EGYETEMI DOLGOZÓKNAK

Oktatóként, az egyetem munkatársaként mind találkozunk, dolgozunk speciális igényű hallgatóval, még akkor is, ha sok esetben nem is tudunk róla. Emellett egyre több hallgató ismeri a nemzeti felsőoktatási törvény adta lehetőségeit, és különböző akadálymentesítési, könnyítési kéréssel él az egyetem felé. Számos külföldi példa bizonyítja, hogy a megfelelően akadálymentes környezet, a tananyagok, az ügyintézési folyamatok nem csak a speciális igényű hallgatók mindennapjait és akadémiai előmenetelét teszik könnyebbé, hanem az egész egyetemi közösség működésére hatnak pozitívan.

A különböző akadálymentesítési szükségletek (pl. többletidő biztosítása számonkérésekkor, vagy vizuális folyamatábra biztosítása a Neptun használatához, stb.) megvalósítása többletmunkát jelenthet, különösen akkor, ha a hallgató nem kap megfelelő szakmai támogatást az adott beavatkozások elvégzéséhez. Ennek megkönnyítésére a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság esélyegyenlőségi csapata szívesen nyújt egyéni, illetve csoportos konzultációt az egyetem oktatóinak, dolgozóinak, legyen szó akár általános akadálymentesítési szempontokról, akár konkrét esetek megvitatásáról, vagy közös gondolkodásról és tervezésről.

Amennyiben kérdése van a hallgató számára kiadott bizottsági határozattal, illetve annak gyakorlati megvalósításával kapcsolatban, vagy szeretné igénybe venni a konzultációs lehetőséget, kérjük, írjon az eselyegyenloseg@group.bme.hu címre.

A fentiek mellett ezen az oldalon igyekszünk rövid, gyorsan átolvasható válaszokat adni gyakran felmerülő kérdésekre. Reményeink szerint a megadott mintaválaszok és információk kiindulópontként szolgálhatnak az akadálymentesítés iránt érdeklődő, illetve ehhez hasonló beavatkozást tervező oktatók, egyetemi munkatársak számára.

További hasznos információkat az egyes fogyatékossági típusokról, illetve tanulási zavarokról ITT találhat.

GYAKORI KÉRDÉSEK (kattintásra megjelenik a válasz)

Milyen jogszabályi háttér védi a fogyatékossággal élő hallgatókat, kötelesség vagy szívesség a helyzetük figyelembe vétele?

Az egyetemre jelentkező és az egyetemen tanuló fogyatékossággal élő hallgatók jogait több jogszabály is rögzíti. A nemzeti felsőoktatási törvény (továbbiakban Nftv) előírja, a 43. § (1) pontjában, hogy „A hallgató joga, hogy (…) fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön.” Az Nftv-t kiegészítő Kormányrendelet pedig fogyatékosság típusok szerint rögzíti, hogy a felsőoktatási intézménynek milyen – a tanterv előírásaitól részben vagy egészében – eltérő követelményeket kell megállapítania és biztosítania.

A BME belső szabályzatában rögzíti, hogy a speciális igényű hallgatók körét kiterjeszti a súlyos, tartós betegséggel élő hallgatói körre is, akik indokolt esetben szintén kérvényezhetnek tanulmányi kedvezményeket. Erre azért van szükség, mert bizonyos betegségek megnehezíthetik, hogy az érintett hallgatók zavartalanul részt vehessenek tanórákon vagy a számonkéréseken (pl. váratlan és kiszámíthatatlan rosszullétek I. típusú diabétesz esetén).

Amennyiben a törvényi és egyetemi szabályozásról szeretne részletesebben tájékozódni, itt találja a pontos hivatkozásokat:

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 43. § (1); 49. § (8); 108. § (6)

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 62. § ; 63. §; 64. §

6/2015. (X.29.) Rektori- Kancellári Közös Utasítás a BME speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő feltételekről


Minden speciális igényű hallgatónak szüksége van akadálymentesítési beavatkozásokra?

A „speciális igény” kifejezés alatt azokat a szerzett, vagy veleszületett nehézségeket értjük, amelyek sok esetben megnehezítik a hallgatók egyetemi beilleszkedését, képességeik kibontakoztatását, órákon való részvételét. Fontos leszögezni, hogy egy megfelelően akadálymentesített környezetben, akadálymentesített tananyagot alkalmazva ezek a nehézségek minimalizálhatóak, lehetővé téve minden hallgató számára azt, hogy egyenlő esélyekkel végezhessék az egyetemet.

Az egyetemi környezetben a támogatható speciális igények körét a Nemzeti Felsőoktatási törvény és annak Kormányrendelete, illetve a „6/2015. (X.29.) Rektori- Kancellári Közös Utasítás a BME speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő feltételekről” határozza meg. A Rektori-Kancellári Közös Utasítás értelmében az esélyegyenlőségi kedvezményeket és szolgáltatásokat a BME nem csak a felsőoktatási törvény által fogyatékosnak tekintett hallgatók számára teszi elérhetővé, hanem a súlyos -átmeneti vagy tartós- egészségkárosodással élők számára is.

További információ a jogszabályi háttérről az alábbi linkeken érhető el:

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 43. § (1); 49. § (8); 108. § (6)

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  62. § ; 63. §64. §

6/2015. (X.29.) Rektori- Kancellári Közös Utasítás a BME speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő feltételekről

Jelenleg a Műegyetemen az alábbi speciális igények esetén előírás a hallgatók támogatása:

 • érzékszervi fogyatékosság (látás-, hallássérültség),
 • mozgásszervi fogyatékosság,
 • autizmus spektrum zavar (ide értve az Asperger-szindrómát),
 • súlyos -átmeneti vagy tartós- egészségkárosodás,
 • tanulási zavarok (pl. diszlexia),
 • egyéb pszichés fejlődési zavarok (pl. hiperaktivitás, figyelemzavar),
 • beszédzavarok/beszédfogyatékosság.

Az egyes hallgatók problémái és ezáltal szükségletei is egyediek: általában szakorvos, pedagógiai szakszolgálat, vagy kormányhivatal illetékes szerve által kiállított szakértői vélemény határozza meg, hogy adott esetben milyen segítség, könnyítés indokolt. Az egyes fogyatékosságtípusok esetén az adható támogatások körét kormányrendelet határozza meg.

Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy az akadálymentesítés minden hallgató számára hasznos, sok esetben megkönnyíti még a nem speciális igényű hallgatók egyetemi integrációját, és tanulmányi haladását. Így, bár a hallgatóknak különböző mértékben van szüksége támogatásra, az akadálymentesítés közös érdek, amelynek eredményeiből a teljes egyetemi közösség profitálhat hosszútávon.


Mit tehetek oktatóként az általam tanított tantárgy akadálymentesítéséért?

Oktatóként számos lehetőség adódik a speciális igényű hallgatók támogatására.

Érdemes tájékozódni, hogy milyen akadálymentesítési lehetőségek léteznek, és ezek közül az oktató számára egy adott kurzuson mi tűnik megvalósíthatónak. Fontos tudni, hogy feltehetően minden oktató dolgozik együtt több speciális igényű hallgatóval is, csak közülük sokan nem hozakodnak elő nehézségeikkel. Ennek sokszor az az oka, hogy ők maguk sem tudják, hogy egy projekt kapcsán megélt nehézségük mögött nem a kitartásuk hiánya áll, hanem egy veleszületett, átlagostól eltérő idegrendszeri fejlődés. Mások rendelkeznek ugyan diagnózissal, csak épp a megkülönböztetéstől, megszégyenítéstől való félelmükben nem szeretnék felfedni speciális igényüket – amihez szintén joguk van.

Épp ezért induljunk ki abból, hogy minden előadáson, laboron, gyakorlaton vannak speciális igényű hallgatók. Ha ezt elfogadjuk, ennek mentén gondolkodhatunk, hogy hogyan lehetne akadálymentesíteni a kurzus különböző aspektusait.

Néhány kérdés, amelyek nyomán érdemes átgondolni a kurzusokat:

 • A diasorok áttekinthetőek-e? A képek rendelkeznek helyettesítő szöveggel a vak és gyengén/aliglátó hallgatók számára? Diszlexiás hallgatók számára is jól olvasható betűtípust használok (pl.: Arial, Verdana, Tahoma, nagyobb betűméret, 1,5 sortáv)?
 • A hallgatókkal való kommunikáció módja, menete egyértelműen van jelezve írásban is? Például autizmussal élő hallgatóknak nehézséget okozhat a nem egyértelmű társas-kommunikációs helyzetekben a segítségkérés.
 • Minden fontos információ (elvárások, keretek, stb.) felkerül-e a táblára, vagy e-mailben, más módon megkapják-e a hallgatók?
 • A félév elején mennyire egyértelműek a feladatok, teendők, határidők, azaz az egész félév mennyire tervezhető előre?
 • Ha kiselőadást kell tartani, vagy csoportmunkára van szükség a tantárgy elsajátításához érdemes rákérdezni, hogy ez okoz-e valakinek problémát? Az ilyen jellegű feladatok több fogyatékossági típus esetében is gondot okozhatnak.
 • Biztosítva van-e konzultációs lehetőség a hallgatók számára?
 • Zh-k és vizsgák esetében egyértelműen és pontosan, lehetőleg könnyen érthető nyelvezettel van-e megfogalmazva a feladat? A speciális igényű hallgatók számára a „becsapós”, körülményesen megfogalmazott kérdések megértési problémát okoznak.
 • Amennyire lehetséges a diasorokat, az előadások anyagát tegyék hozzáférhetővé a diákok számára. A speciális igényű hallgatók több csoportjának is gondot okoz a szóban elhangzott információ feldolgozása, a lényeg kiszűrése, nem tudnak egyszerre figyelni az oktatóra és jegyzetelni is. Számukra nagy segítség lehet minden írott anyag.
 • Érdemes a szakirodalomlistát félév elején kiadni, mert sokaknak többletidőre van szüksége ezek feldolgozásához.
 • Hallásérültek esetén fontos, hogy az előadó a hallgatók felé fordulva beszéljen.
 • Sokat segíthet a szemléltető eszközök, rajzok, ábrák, grafikonok, folyamatábrák, stb. használata.

Érdemes lehet segíteni a hallgatókat abban, hogy az esetleges nehézségeik kapcsán mielőbb megfelelő támogatásokhoz, szolgáltatásokhoz jussanak. Ehhez egy egyszerű, ám hatékony jó gyakorlat az adott tárgy kurzusleírásba beilleszteni a speciális igényű hallgatókat megszólító bekezdést. Ehhez az alábbi minta is alkalmazható, de természetesen a lényegi információk megtartásával adaptálható a szöveg:

A Műegyetemen elérhetőek különböző akadálymentesítési és esélyegyenlőségi szolgáltatások speciális igényű, és/vagy fogyatékosággal élő hallgatók számára. Bármely hallgató, aki úgy érzi, hogy tanulmányi kötelezettségei teljesítésében hátráltatja érzékszervi és/vagy mozgásszervi fogyatékossága, tanulási zavara (pl. diszlexia), autizmus spektrum zavara, pszichés fejlődési zavara (pl. hiperaktivitás, figyelemzavar), beszédzavara, vagy tartós betegsége (pl. cukorbetegség), mielőbb keresse fel az egyetem esélyegyenlőségi koordinátorát (eselyegyenloseg@group.bme.hu).


Megkérdőjelezhetők-e az oktatók által a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság határozatai?

A hallgatók minden esetben egy esélyegyenlőségi konzultáción vesznek részt, ahol az esélyegyenlőségi koordinátorral átbeszélik, hogy milyen lehetőségek segíthetik őket egyetemi tanulmányaik alatt, illetve milyen tanulmányi feltételmódosításokat kérhetnek (pl. többletidő) a szakvéleményük alapján. Miután a hallgató megismerte lehetőségeket eldöntheti, hogy esélyegyenlőségi regisztrációt szeretne-e kérni.

A koordinátor minden esetben ellenőrzi, hogy aktuális jogszabályoknak megfelelő-e, érvényes-e a szakvélemény. A koordinátor kompetenciája, hogy a szakvélemények követelményeit pontosan ismerje, ezért adatvédelmi okokból a hallgatónak a kedvezmények kérvényezéséhez csak az esélyegyenlőségi tanácsadóban kell bemutatnia szakvéleményét.

A regisztráció után a hallgató által írásban kért tanulmányi feltételmódosításokról a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság dönt ülésén. A döntésről határozat készül, ami tartalmazza a hallgató nevét, szakját és azokat a kedvezményeket, amelyekre jogosult. A Bizottság a munkáját az aktuális jogszabályoknak megfelelően végzi, amelyek előírják, hogy milyen feltételeket kell biztosítania a felsőoktatási intézményeknek a speciális igényű hallgatók számára, hogy tanulmányaikat minél akadálymentesebben végezhessék. A határozatban szereplő tanulmányi feltételmódosításokat törvény szabályozza, ezért kötelező érvényűek.

A hallgatók a határozat kézhezvétele után keresik fel azoknak a tantárgyaknak az oktatóit, ahol a kapott kedvezményekkel élni szeretnének. Javasoljuk a hallgatóknak, hogy ezt a határozat kézhez vétele után minél előbb tegyék meg, hogy oktatóik is felkészülhessenek a kérésekre. A legtöbb hallgatónak már a középiskolába visszanyúlóan vannak tapasztalatai milyen megoldások váltak be, illetve oktatói oldalról is lehetnek már jól bevált stratégiák (pl. többletidő felhasználása hogyan oldható meg), az egyeztetés, személyes konzultáció ezért fontos.


Amennyiben további kérdései vannak, esetleg javaslatot tenne az oldalon elérhető információk bővítésére kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az eselyegyenloseg@group.bme.hu címen.