BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

Esélyegyenlőségi tanácsadás

Speciális igényű hallgatóként számos szolgáltatást vehetsz igénybe tanulmányaid végzéséhez és a későbbi munkaerő-piaci sikerességed érdekében már az egyetemi éveid során.

A különböző speciális igényeke ikonjai

Fogyatékossággal élőnek minősül az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 6. pontja szerint).

Egyetemünk a súlyos - átmeneti vagy tartós - egészségkárosodással élő hallgatói kört is igyekszik támogatni (a BME speciális igényű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő feltételekről szóló 6/2015. (X.29.) Rektori-Kancellári Közös Utasítás értelmében).

Regisztráció

A szolgáltatások igényléséhez regisztrálj, minél korábban! Regisztrációd bármikor kérheted az egyetemi tanulmányaid alatt.

Az esélyegyenlőségi koordinátortól kérj időpontot valamelyik elérhetősége egyikén. Az előre egyeztetett konzultációra hozd magaddal a fogyatékosság vagy egészségkárosodás típusáról és mértékéről szóló szakvéleményed, igazolásod eredeti példányát, mivel ennek a bemutatását kérjük. Az esélyegyenlőségi adatlap kitöltésére lesz még szükség, amit akár letölthetsz előre itt is.

 • Egészségkárosodás esetén: szakorvosi vagy RSZSZ (Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv) fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek szakvéleménye, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.
 • Fogyatékosság esetén:
  • Ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, akkor a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) részletes szakvéleménye fogadható el. A szakvéleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését és/vagy a BNO-kódját.
  • Azok a hallgatók, akik a középiskolai tanulmányaik során nem kaptak szakértői véleményt a sajátos nevelési igény megállapításáról, diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala által kiadott szakérő véleménnyel igazolhatják fogyatékosságukat. A mozgásszervi, érzékszervi fogyatékosságot, a beszédfogyatékosságot, az autizmus spektrum zavart a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni, amennyiben a középiskolai tanulmányok során a sajátos nevelési igény nem került megállapításra.

Fontos megjegyzés! A Nevelési Tanácsadó igazolása a hatályos törvények alapján nem fogadható el.
(A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 63. § 2-3 bekezdésében olvasható a hatályos szabályozás.)

Esélyegyenlőségi szolgáltatások

A regisztráció után az alábbi kedvezmények, szolgáltatások lehetnek a segítségedre. Ezek egyike sem kötelező érvényű, ha szeretnéd valamelyiket felhasználni, akkor igényelned kell.

Szolgáltatásaink regisztrált hallgatóknak

 • egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás
 • jegyzetelő és korrepetitor szolgáltatás hallgatótársak bevonásával
 • a tanulmányi feltételek módosítása, egyénre szabott oktatási lehetőségek támogatása
 • feliratkozás az esélyegyenlőségi hírlevélre (amiben az aktuális pályázatokról, programokról, gyakornoki lehetőségekről és a szolgáltatásokról havonta információt kaphatsz)
 • idegennyelv-tanulás támogatása
 • filmklub
 • speciális eszközök kölcsönzése (pl. hallókészülék kiegészítők, diktafon)
 • az akadálymentes közlekedési lehetőségekről információt szerezni, parkolókártyát kérni az Egyetem területére és az akadálymentességgel kapcsolatban javaslatokat tenni

Lehet, most még úgy érzed, hogy nincs szükséged ezekre a lehetőségekre, amennyiben a tapasztalataid tükrében változik az igényed, arra bíztatunk, minél korábban jelentkezz, hogy megkereshessük a számodra megfelelő megoldásokat.

Elérhetőségek

Az esélyegyenlőségi (fogyatékosügyi) koordinátor tud számodra tájékoztatást adni a regisztrációról és a különböző szolgáltatások, segítségnyújtás mikéntjéről.

Demjén Zita esélyegyenlőségi koordinátor
E-mail: eselyegyenloseg@hszi.bme.hu

Telefon: 06 1 463 3983
Az iroda címe: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9., R épület, 2. emeleten balra

Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság feladatkörébe tartozik a regisztrációk és tanulmányi feltételek módosításáról szóló kérelmek elbírálása.

Minden esetben érdemes egyeztetned előzetesen az esélyegyenlőségi koordinátorral a lehetőségekről és az egyénre szabott támogatásokról, majd a megbeszéltek alapján egy saját szavakkal megfogalmazott kérvényt kell megírnod.
A kérhető kedvezményeket jogszabály rögzíti. Speciális igényektől függően különböző módosításokat igényelhetsz, például:

 • számonkérés típusának (írásbeli/szóbeli) változtatása
 • többletidő a számonkérések során
 • segédeszköz használata

Kérelmed benyújtásakor fontos figyelembe venni az egyetemi határidőket, illetve azt, hogy az ügyintézés 1-2 hetet is igénybe vehet.
A Bizottság havonta egyszer ülésén megtárgyalja a hozzá beérkező kérelmeket, a hatályos törvényi és egyetemi szabályozásokat figyelembe véve döntéséről határozatot vagy javaslatot hoz, ennek bemutatásával tudsz egyeztetni oktatóiddal a kapott kedvezményekről.

A Bizottság tagjai:
Dr. Tevesz Gábor egyetemi docens, a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
Gődér Vivien hallgató, az Egyetemi Hallgatói Képviselet delegáltja
Demjén Zita esélyegyenlőségi koordinátor, a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság titkára

A jelenleg érvényben levő szabályozásokról az alábbi linkeken tájékozódhatsz:

HSZI Korrepetitor ösztöndíj

Nyerd el a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) ösztöndíját és korrepetáld speciális igényű hallgatótársaidat! Nézd meg, hogy mely tárgyakból tudnál segíteni másoknak és jelentkezz a pályázati kiírás szerint.

Tovább...

Munkaerő-piaci lehetőségek, ÖSZTÖNDÍjak

Célunk, hogy a BME speciális szükségletű hallgatói munkaerő-piaci helyzetén javítsunk, számukra új és még több lehetőséget nyissunk meg. Keressük azokat a vállalati partnereket, melyek szakmai gyakorlóhelyeket (frissdiplomás munkahelyet és gyakornoki, projektfeladat-végzésre alkalmas, diplomatervezés, szakdolgozat-írás számára megfelelő gyakorlóhelyeket, ösztöndíj programot) tudnak nyújtani.

Az aktuális pozíciók, ösztöndíjak miatt kattins ide!

Tovább...